Sebastian de Leeuw
bas-bariton - klavecinist dirigent

Le Concert du Trianon

NEDERLANDS
Le Concert du Trianon is een barokorkest dat zich hoofdzakelijk toelegt op twee dingen: de historisch geïnformeerde uitvoering van Franse barokmuziek en het ten gehore brengen van werken van onbekende componisten.
Het Grote en Kleine Trianon zijn twee lusthoven op het terrein van het Château de Versailles waar de leden van het hof de drukte van het château konden ontvluchten om er samen te zijn en kamermuziek te horen. Het ensemble draagt deze naam om twee redenen: als symbool voor 
de rijke en imposante geschiedenis van muziek aan het hof van Versailles, maar ook voor de intieme muziek in kamerbezetting die er gespeeld werd.

Het orkest werd opgericht voor een serie concerten in de Leeuwenberghkerk in Utrecht, maar speelde inmiddels ook daarbuiten werken als kerstmotetten van Charpentier, het Stabat Mater van Steffani, dramatische muziek van Caresana en de Lamentationes van Zelenka, altijd met medewerking van koor en/of solisten.

Le Concert du Trianon staat sinds zijn oprichting onder leiding van klavecinist-dirigent Sebastian de Leeuw.


Komende producties:

Zondag 24 december 21:00 - Leeuwenbergh, Utrecht
Barokke psalmen

A. Lotti
Missa Sancti Christophori
A. Vivaldi
Magnificat RV610
Laetatus sum RV607
Lauda Jerusalem RV609

 Elise van Etten, sopraan
 Minho Jeong, countertenor
 Projectkoor van Stichting Eemland Muziekprojecten (koorleider Rob Meijer)
 Le Concert du Trianon o.l.v. Sebastian de Leeuw

2018
Händel: Israel in Egypt
i.s.m. Stichting Eemland Muziekprojecten

2019

Lully: Psyché
Coproductie met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
Theatertour door Nederland, België, ItaliëENGLISH
Le Concert du Trianon is a baroque orchestra that focuses mainly on two different things: the historically informed performance of French baroque music and the performing of works by unknown composers.
The Grand and Petit Trianon are two châteaus within the domain of the Château de Versailles, where the members of the court would escape the strain and fuss of the court to spend time together and listen to chamber music. The ensemble chose their name for two reasons: to serve as a symbol for the rich and impressive history of music at the court of Versailles, but also for the intimate music for chamber ensemble played there.

The orchestra was founded in 2016 for a series of concerts in the Leeuwenberghkerk in Utrecht, but has since also played in many a different place to perform works like Christmas motets by Charpenter, the Stabat Mater by Steffani, dramatic music by Caresana and the Lamentationes by Zelenka, always joined by choir and/or soloists.

Since its foundation in 2016, Le Concert du Trianon is led by harpsichordist-conductor Sebastian de Leeuw.